Vad gör ni med era drömmar? Jag menar inte nattens drömmar, utan de som vi bär med oss, kanske genom hela livet. Tar ni hand om dem, gör en målinriktning och drar ut drömmen till en verklig del eller händelse i livet. Eller fungerar de som eviga inspiratonskällor? Min lilla outtalade önskan om vandring i De himmelska bergen, ledde till en broderad drömask. Liknelsen med nomadernas Jurtor går nog inte att ta miste på. Ja, jag drömmer om vackra platser, annorlunda levnadssätt, en annan värld. Men ska jag vara riktigt ärlig så känns det bra att det bara är drömmar…närande drömmar.