Återigen är plagg i USA och där LA. Cici ute i världen och far och klär sig i Crazy H. Hon har föreläst om sin väg till den fotograf hon är idag och hur hon tar sig framåt (vilket hon gör mycket bra).